Video chiến lược cạnh tranh của Michael Porter – Part 2

Video này có đoạn nói về cái cách tạo sự khác biệt trong chiến lược cạnh tranh của tập đoạn IKEA một tập tập đoàn sản xuất đồ gia dụng nhưng có cách cạnh tranh rất thú vị.

Hãy cùng YooRich xem video về chiến lược cạnh tranh mà IKEA đang áp dụng

Thêm bình luận