Video chiến lược cạnh tranh của Michael Porter – Part 3

YooRich.com – Đây là video cuối cùng trong bộ 3 video về chiến lược cạnh trangh của Michael Porter, phần này nói về kinh tế vĩ mô và chống tham nhũng ở Việt nam, các bạn có thể thấy được những quan điểm tích cực của Michael Porter trong những vấn đề này.

Nào, hãy cùng YooRich xem phần 3 của chiến lược cạnh tranh của Michael Porter

Thêm bình luận