Tư duy làm giàu theo chủ nghĩa tư bản truyền thống

Ở các nước khác nhau, có những chế độ xã hội khác nhau và do đó cũng có những cách tư duy làm giàu khác nhau.

Hôm nay chúng ta tìm hiểu về tư duy làm giàu theo chủ nghĩa tư bản truyền thống.

Bài này YooRich chỉ xét về khía cạnh kinh tế, không có nói đến vấn đề chính trị.

Vậy ở các nước chủ nghĩa tư bản truyền thống người ta làm giàu như thế nào?

Hãy đọc kỹ câu chuyện dưới đây và rút ra bài học cho mình.
Nếu bạn cho họ 2 con lợn cái làm vốn để mưu sinh.
Thì ngay lập tức họ sẽ bán đi 1 con lợn nái, lấy tiền và mua về 1 con lợn đực hoặc lấy tiền để mua cám chăm nuôi và phối giống.
Sau đó thì đàn lợn tăng lên theo cấp số nhân (với chính sách bán đi mua đồ để chăm sóc những con còn lại),và do vậy tình hình tài chính cũng vì thế mà tăng theo.
Đến một thời điểm nào đó, khi cảm thấy không còn muốn phấn đấu nữa, họ sẽ bạn bán hết chúng đi và nghỉ hưu trên đống tiền (có thể họ sẽ đầu tư vào một quý đầu tư nào đó).

Tôi là YooRich! Chúc bạn thành công!