Tầm Quan Trọng Của Niềm Đam Mê

Đây là bài phát biểu của một sinh viên Harvard trong một bộ phim mà mình vừa xem, thấy hay hay nên chia sẻ lại.

Vào ngày đầu tiên tại Harvard, một giáo sư cực kỳ thông thái đã trích dẫn Aristotle: “Luật pháp là lẽ phải, không niềm đam mê”

Không có ý xúc phạm tới Aristotle nhưng 3 năm ở Harvard
Tôi đã thấy rằng niềm đam mê là một phần quan trọng để học và nghiên cứu luật pháp và cả cuộc sống nữa.

Chính là với niềm đam mê, sự can đảm của niềm tin, cảm giác mạnh mẽ của bản thân chúng ta tiến bước vào thế giới.

Nhớ rằng ấn tượng đầu tiên không phải luôn luôn đúng, bạn phải luôn có niềm tin vào mọi người
Và quan trọng nhất, bạn phải luôn tin vào chính mình.

Chúc bạn thành công!