Nghề nào kiếm được nhiều tiền hơn?

Lang thang trên website hoclamgiau thấy có cái bức inforgraphic thú vị, YooRich bèn type lại để anh chị tham khảo.
Tuy ý nghĩa của nó khá mơ hồ, nhưng YooRich cũng tìm ra trong đó được một bài học thú vị.. các bạn xem ở cuối bài chỗ phần kết luận nhé.

1. Giám đốc bán hàng với Công nhân đổ rác tại New Port Beach

hoc lam giau, dac nhan tam


Nếu trở thành một công nhân đổ rác ở Newport Beach – Mỹ, thu nhập có thể cao hơn 6000 USD so với mức lương trung bình của các giám đốc bán hàng.

2. Giáo viên – với – Vũ công

hoc lam giau, dac nhan tam

Một giáo viên bên tây hàng năm thu nhập khoảng $53.100 còn vũ công thì thu nhập khoảng $74.000 / năm. Như vậy là vũ công có lương cao hơn giáo viên gần $20.000

Thực tế này ở Việt nam cũng đúng.

3. Cầu thủ bóng chày mới vào nghề – với – Người bán xúc xích dạo

hoc lam giau, dac nhan tam

Thu nhập của một người bán xúc xích dạo có thể cap gấp 10 lần thu nhập của một cầu thủ bóng chày còn non tay nghề.

Bài học rút ra: Làm gì cũng được, miễn là mình vui và có nhiều tiền.

Sưu tầm bởi Mr YooRich