Luôn Luôn Viết Mục Tiêu Ra Giấy

Hôm nay ngồi đọc tiếp quyển những đòn tâm lý trong thuyết phục thì thấy có đoạn tầm ảnh hưởng của việc Viết ra giấy đối với tâm lý người, trong đó có khuyên bạn nên viết mục tiêu ra giấy Yoorich mới nhớ lại năm 2014 YooRich có viết một số mục tiêu ra mấy tờ giấy A4, có một số mục tiêu là mục tiêu ngày.

Nên viết mục tiêu ra giấy

Nên viết mục tiêu ra giấy

Hồi viết mấy cái mục tiêu đó cảm giác chẳng khác nào đánh đố mình vậy, nghĩ không biết phải làm thế nào để đạt được nó.

Ấy vậy mà hôm nay nhìn lại thì mình đã đạt được khá nhiều mục tiêu từ rất lâu rồi, thật bất ngờ, tuy nhiên vẫn còn một mục tiêu mà chắc phải cần một thời gian nữa mới vươn tới được.

Wow, công nhận là khi viết ra giấy và đọc đi đọc lại chụp trong đầu sẽ giúp YooRich luôn nghĩ tới nó, cảm giác như Mình đã cam kết với bản thân để đạt được những mục tiêu đó vậy.. và tới giờ mảnh giấy vẫn còn đây là minh chứng cho sự sáng suốt trong quá khứ khi viết mục tiêu ra giấy.

Lúc đọc sách tới đoạn đó xong lại lấy tờ giấy A4 ra viết tiếp một số mục tiêu cao hơn cho năm 2017, sang năm mình sẽ thông báo kết quả lên YooRich để mọi người thấy sức mạnh của việc viết mục tiêu ra giấy nha.

– YooRich –