Làm thế nào để tăng lợi nhuận ròng ???

Lợi nhuận ròng là gì? Cách tính lợi nhuận ròng như sau:

Lợi nhuận ròng = lợi nhuận gộp – các khoản chi phí quản lý, và bán hàng… – và các loại thuế phải nộp

Trong đó:

– Lợi nhuận gộp = doanh thu thuần (net sales) – giá vốn hàng bán (cost of good sold).

– Giá vốn bán hàng = Tổng các chi phí cấu thành lên sản phẩm.

Nói đơn giản lợi nhuận ròng là phần còn lại sau khi lấy tổng doanh thu bán hàng (dịch vụ) trừ đi tất cả các khoản chi phí và thuế TNDN.

Khi mà tôi muốn tăng lợi nhuận ròng cho mình tôi thường sử dụng công thức sau:

Lợi nhuận = Giá Trị x Thời Gian x Quy Mô

Như vậy để tăng lợi nhuận chúng ta có thể:

1. Tăng giá trị: Nâng cao trình độ chuyên môn để làm được những việc mang lại giá trị cao hơn (giá trị tính theo tiền)

2. Tăng thời gian: Làm việc nhiều hơn so với thời gian hiện tại.. (nói chung không nên làm nhiều quá 16 tiếng/ ngày.. cách tăng thời gian tốt nhất là tìm cách để máy móc làm việc cho bạn, như thế thời gian sẽ tăng gấp đôi, gấp ba)

3.Tăng quy mô: Hãy tưởng tượng một vị Bác Sĩ và một cô Ca Sỹ đều làm việc trong một tiếng đồng hồ. Tuy Bác Sĩ có thể tạo ra giá trị cao hơn đó là cứu sống người và có khoản tiền lớn sau khi thực hiện một ca phẫu thuật, tuy nhiên lợi nhuận trong 1 tiếng của cô Ca sỹ lại cao hơn rất nhiều so với vị Bác Sĩ kia vì trong một tiếng đồng hồ đó dù giá trị tạo ra của cô ít hơn nhưng cô lại phục vụ và có được khoản lợi nhuận của cả ngàn người.
Do đó nếu bạn muốn tăng lợi nhuận hãy mở rộng hệ thống của mình thành nhiều cửa hàng hoặc phục vụ được nhiều người hơn. v.v

Tôi là YooRich chúc bạn thành công!