Động lực sống Lưu trữ

Tầm Quan Trọng Của Niềm Đam Mê

Đây là bài phát biểu của một sinh viên Harvard trong một bộ phim mà mình vừa xem, thấy hay hay nên chia sẻ lại. Vào ngày đầu tiên tại Harvard, một giáo sư cực kỳ thông thái đã trích dẫn Aristotle: …