Chia Sẻ Lưu trữ

5 Điều Nên Làm trong năm mới 2017

Vừa nhận được email của Akira Lê, nội dung khá là hay nên chia sẻ luôn cho bạn nào không nhận được email của Akira lê. YooRich thân mến ! ↓ Akira Lê tiết lộ Công Thức Thành Công của năm mới …

Luôn Luôn Viết Mục Tiêu Ra Giấy

Hôm nay ngồi đọc tiếp quyển những đòn tâm lý trong thuyết phục thì thấy có đoạn tầm ảnh hưởng của việc Viết ra giấy đối với tâm lý người, trong đó có khuyên bạn nên viết mục tiêu ra giấy Yoorich …