Trí Tuệ Nhân Tạo YooRich Lưu trữ

Phần mềm Trí Tuệ Nhân Tạo YooRich

Gọi là phần mềm trí tuệ nhân tạo YooRich (Tiền thân là phần mềm Jarvis Ai) cho nó hoành tráng thôi chứ thực ra nó chỉ mới ở ngưỡng gọi là “Chatbot” kết hợp với “Hệ chuyên gia” tuy nhiên nó phần …