Tóm tắt sách Lưu trữ

Tóm tắt sách Your Money or Your Life

Hồm rồi lang thang trên cafef thấy có một bài viết kể về một triệu phú về hưu ở tuổi 37 trong đó có đoạn thế này “Vào cuối những năm tuổi 20, Reining bắt đầu tìm kiếm những phương pháp thay …