đặt mục tiêu Lưu trữ

Luôn Luôn Viết Mục Tiêu Ra Giấy

Hôm nay ngồi đọc tiếp quyển những đòn tâm lý trong thuyết phục thì thấy có đoạn tầm ảnh hưởng của việc Viết ra giấy đối với tâm lý người, trong đó có khuyên bạn nên viết mục tiêu ra giấy Yoorich …