Chứng khoán cho người mới Lưu trữ

Bắt đầu Đầu Tư Chứng Khoán

Từ hồi sinh viên, sau khi đọc bao sách làm giàu, tư tưởng làm giàu mình đã nuôi y chí phải làm giàu. Và chứng khoán là thánh địa của người giàu nên ngay từ ngày đầu tiên đi xin việc để …