Một cách tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội bạn có thể thử

YooRich.com – Bạn có thể thử cách tiếp cận khách hàng mới:

Bước 1: Xác định đối tượng tiếp cận

Bước 2: Xem đối tượng tiếp cận có thói quen gì?

Bước 3: Triển khai chiến lược để đối tượng tiếp xúc với thông tin mà mình muốn bán thông qua những thông tin mà họ thích , họ muốn.

YooRich đặt tên cho cách tiếp cận này là: Quảng Cáo Ký Sinh

Thêm bình luận