Học Làm Giàu Lưu trữ

Tóm tắt sách Your Money or Your Life

Hồm rồi lang thang trên cafef thấy có một bài viết kể về một triệu phú về hưu ở tuổi 37 trong đó có đoạn thế này “Vào cuối những năm tuổi 20, Reining bắt đầu tìm kiếm những phương pháp thay …

Nếu giỏi Tiếng Anh Bạn Sẽ Giàu

YooRich dám cam đoan với bạn rằng chỉ cần muốn làm giàu + giỏi tiếng anh + năng động một chút là bạn sẽ trở nên giàu có chứ chẳng bao giờ thất nghiệp như bao nhiêu kỹ sư, cử nhân tiến …